Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
2o5 eene kleine reis
dende berg fpeelt daarmede als een jongen mee
een' bal. De kraters der maan fpelen waarfchijii-
lijk zoo met geheele bergen, zoo groot misfchien
als de Montblanc, _ ;
Mientje. Digt bij zoo een fpelletje te wezen,
is gevaarlijk: men.is niet reeds zeer veilig, als
vader, de heer Walter , Antonie en karel iu
deii tuin kaatfen.
Dominé. Nog meer! in vele dezer diepten
liggen van onderen weder andere gebergten, waar-
van eenige, gemeten, twee maal zoo hoog zijn,
als de hooge bergen aan den Rijn, Waarfchijn-
lijk werden ook deze lïïaanbergen door eene
twee'de diepe uitbarsting in de hoogtê geworpen,
of zij waren bij de eerfle uitbarsting te zwaar,'
of vielen, als een bal, lijnregt weder neer. Ook,
zijn er meer ringbergen , die door anderen door-
gebroken zijn; zelfs in den rand van den eenen
ligt een tweede 5 hetgene door latere uitbarstin-
gen moet gefchied zijn. Eenige zijn breed, en,
vlak in hun midden, zijn kleinere, die nog die-
.per zijn. Dit alles doet ons zien, dat de kracht,
welke de eerfle uitwierp, nog niet verzwakt is, ^
maar integendeel, van tijd tot tijd weder be-
gint te woeden, ^
Mien-