Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
i
204 ^ène jileïne reis
gefineten had, dan was hei daas mede weder aan-
gevuld geweest. Gefield liu, v/ïj vonden, hier of
daar, véle zulke'uitdiepbgen, en om de randen 7.00,
veel aarde eu Xteenen, dat elk gat daar mede aan- ,
gevuld wierd , zouden wij- dan niet met groote,
waarfchijnlijkheid kunnen beÜuiten, dat die aarde
en de fteenen uit het gat geworpen waren ? Als
men de ringbergen der maan met humie diepten
\
vergelijkt, dan nemen zij zoo veel ruimte in, ais
die openingen kunnen bevatten , en deze zouden
weder gevuld wórden, 'zoo men het er weder
inwierp. Dus zijn de ringgebergten uit die diep-
ten voortgekomen; wij mogen dus naar de oor-
zaak zoeken.
Karel. En welke kan die wel zijn ?
Dominé. Gij weet, dat men in den oorlog
dikwijls vaten met kruid heel diep begraaft, om
menfchen , batterijen en vestingen in de lucht te
doen fpringen. ■ Deze ondergravingen noemt men
mijnen. Het uitgeworpen gat is gewoonlijk kegel-
achtig', en de aarde wordt er'rondom geworpen.
Bijna op dezelfde wijze oncfi:ondcn waarfchijniijk
de ringbergen op de maan.
De natuur hee^t nog meer krachten, waardoor
zij dit bewerken kan: herinner: u maar onze vuur-
fpuwende bergen. ^Met deze hebben de ringge-
berg-