Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÖP DE MAAN. 203
Zijn hier de ringvormige gebergten, waarmede de
gnnfche maan als bezaaid is, cn wel inzonderheid
op den zuidelijken halven bol,- Zij zijn van looa
t(it 18,000 voeten diep, en van boven van i tot 15
mijlen in de . doorfnede. üe dieplle , dien men
gemeten heöft, heet Bermuilli: zijne diepte is
18,000 voeten, en dus drie vierde mijl. De gan-
fche Chimborasfo kon er bijna'in ftaan; de Broe-
ken moesten wij meer dan vijf maal op elkander
zetten, en hoe dikwijls nog naast elkander, eer
de ongehoorde diepte aangevuld ware. Ver-
beeld u nu een menfchelijk oog in deze diepten.
Als de zon niet lijnregt daarop ftaat, dan is het
donkere nacht: men kan, bij den'helderen dag,
tusfchen de klippen en fteenrotfen den fterren-
hemel zien ; de bewoners kunnen dus naar be-
neden dalen om te fl»pen.
iVIiENrjE. Verdrinken zij dan niet ?
Domi."<i5. Deze gaten zijn ten minfte met geen
water gevuld ; dat ziet men zeer duidelijk aan de
fchaduw en het liCht in dezelve,
Mientje. Wie of toch die diepe bronnen gegra-
ven heeft ?
Dominé. Mogelijk zegt ons dit de maan zel^se.
Wanneer men de aarde aan de nieuwe bron vo^r
,den tuin van Antonies Vader weder in het gat
I Se-
I