Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
{
202 _ eène kleine reis
nitz gelijk te krijgen; Iiij is tegen dezen, wat
een dwerg tegen een' reus van 17 voeten is.
Karel, Heden! van deze hooge fpits moet het
iiitzigt in de lucht en naar de vlakten beneden
ove^-heerlijk wezen. Daar de zon op te zien gaan,
dat inoet iets fraais zijn; daar komt de ChimbQ-
rasfo toch niet bijl
Dominé. Al was de Chimbo-rasfo zoo hoog, en men
zag beneden in de vaileijen, zoo zoude men toch
zöo duizelig worden, als op de fpits van zoo vele
maangebergten. Wanneer de maanburgers, in hunne
lange dagen, van de zon nicjt gehinderd willen flapen
en uitrusten, dan kunnen zij in een' korten tijd in
den donkerden nacht afdalen.
Karel, Dat begrijp ik niet!
Dominé. Die kleine , donkere vlekken , welke
door de gebergten als door e^n' verlichten ring
omvat worden , zijn vreesfdijk diepe , kegelvor-
mige gaten, van boven wijd, van onderen naauw.
Hebt gij wel gezien, hoe de vijver, dien Anto-
nies Vader, voor weinig tijds, op zijne plaats
deed graven , uitgeftoken werd ?
Antonie. Zij groeven, een keg:elvormig gat, en
wierpen de aarde daaruit en rondom op de randen.
DoMiNi. Even zulke gaten zijn er op de maan;
en wat aan dien vijver de opgeworpene a^irde was,
zijn