Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
200 eene kleine reis
wone fcherpzinnigheid en even .zoo groot ge-
duld, begon de voorname Scerrekundige Schröter,
in Lilienthal ^ dè maan te bereizen. Zijn fchoon
werk daar over en zijne heerlijke kaarten van
de maan zult gij ftraks zien ; aan hem hebt gij
hetgeen ik u verhalen zal te danken. Ik heb
nooit dit werk doorbladerd, zontier de almagt en
goedheid des Scheppers te gevoelen. liet was
mij altijd , als of ik de voetflnppen van een hoo-
ger wezen om mij hoorde, dat mij zaclitkens in-
■fluisterde : eenmaal zult gij alles nader en duide-
lijker zien ! ^De kinderen dringen alle digter om
Dominé heen , m zien hem onbewegelijk aan) Do
■ lichte llrepen, die gij daar met het blpote oog in
de maan kunt. zien, zijji bergketens. Dikwijls
loopen die als flralen in dén middelpunt te za-
men, nemen alle ri^ingen aan, en fchieten takken
uit, even als de gebergten der aarde. Daar zijn
valleijen van 45 mijlen lang, die door de bergke-
, lens even als door eenen niuur omfloten zijn.
Even zoo is iedere groote vlek aan den weste-
lijken rand op de 'bovenhelft. Bohemen ziet
er mogelijk,, van de maan ;if, bijna ook zoo
.uit, wijl, het ook door bergen omgeven is.
Buitendien is er nog eene foort van bergen
in de maan, waarvan wij op de aarde in't ge-
heel