Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER MAANBI^WeNERS. 195
neemt toe , en thans ziet gij haar half verlicht;
dit neemt al weder toe, en hier tegen over dc
kaars komende, ziet gij. de geheele verlichte
fchijf, en het is volle maan. Nu gaan wij voort, —
de kleine maan keert u allengs hare geheele gQ-
fchaduwd^ zijde toe: nu ziet gij weer de lichte
zijde flechts half; nu is de fikkei er wed(;r, en
-nu is het weder nieuwe maan. Zoo nu de bal
niet rond ware, zou hij niet de gedaante van eenen
fikkei kunnen aannemen.
Antonie, In de nachten der maan fchijnt on-
ze aarde toch ook, en is voor derzelver bewo-
ners mogelijk nog eene fchoonere nachtgezellin.
Dominé, Slechts voor die zijde, welke de
maan ons beftendig toekeert; voor de tegenover-
gefielde zijde niet: maar de zon fchijnt op de
achterfte zijde zoo goed als op de voorfte ; de
nachten alleen zijn aldaar pik donker,.,.
Mientje, Het is toch zonderling, dat de na-
tuur aan die zijde het licht en dat fchoone
fchouwfpel der groote, heerlijke maan onthield ;
daar er toch geen land op. aarde is, dat zijne
èiaan niet ziet.
Dominé, Dit waarom en waartoe- ligt geheel
cn al buiten de grenzen van ons vcrfland,
N 2 Ka-
at-