Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
194 VAN DEN ALMANAK
' Karel. Naderhand gaat zij altijd later op , en
neemt weder af, niaar op de regterzijde. Op den
Elften dag gaat zij om middernacht op, en is
weder half; dan wordt zij weder eenfikkel, waar-
in men echter niet met de linker, maar met de
regterhand grijpen kan ; zij komt voorts gedurig
later op, en gaat op 't laatst weder gelijk met
de zon op, en is onzigtbaar i of weder nieuwe
maan.
DoMiNi. Juist, heel goed! nu zal ik het u ,
door middel van karels bal, begrijpelijker ma-
ken. De kaars, daar op de tafel, zij weêr de
zon. Gij plaatst u een weinig van de tafel af,
bier bij plkander, en nu zijt gij dc aarde. Thans
zal ik de kleine maan om u heen draaijen: nu
ftaat zij tusfchen ii en de kaars, en keert u hare
donkere zijde geheel toe; gij zoudt haar in't ge-
heel niet kunnen zien, juist als de nieuwe maan,
zoo niet het fchijnfel van de kaars 'in de kamer
haar eenigzins verlichtte. Stond zij nu zoodanig,
dat zij de zon bedekte , dan zoudt gij zon-eclips
hebben. Nu draai ik haar geheel om. Naauv^e-
üjks is zij van het licht verwijderd, of gij ziet
flechts een' fmallen boog van haar' bol verlicht,
daarom ziet gij van de lichte zijde flechts een
klein ftreepje ^ — nu verder: de lichte ftreep
neemt