Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER MAANBEWÖNERSi i^t
i^cr 4 t\\l het westen , nu naar het noorden ,
cn nn weder nr.ar het oosten; ik heb u be-
ftendig aangezien, en tegelijk naar alle we-
reiddeelen uitgezien — wat heb ik nu ge-
daan ?
'Karel, Gij zijt om ons heen gegaan, en hebt
u al gaande omgedraaid,
Domlxé' Nu zal ik beflendig naar het noor-
den zien 5 en Om u heen gaan. — Wat zieif
- gij ?
Antonie, Wij' zien u van achteren, van vo-
ren en van alle kanten.
Dominé, Dat komt, omdat ik mij nu, bij
mijn' omloop om u, niet te gelijk rond-draai.
Daar nu de maan altijd bij haren oinloop om de
aarde ons flechts de eene zijde toekeert, zoo
draait zij zich. gedurende haar' omloop om de
aarde in édne maand flechts eenmaal om hare
as; de zon befchijnt altijd dè helfd van haren bol^
even als dien der aarde: hare bewoners zullen
, dus ook wel gelooven, dat de zon om haar roncf
gaat, even zoo als bij ons in 24 uren , bij hen
in eene maand, Hoe lang is het nu dag en nachc
op de maan ?
Karel. Te zamen eene geheele maand ^
eene