Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
fp:» van j5èn Almanak
1
iverelddeelen omdraai, bij voorbeeïd, eerst tiaar
het zuiden, dan naar het westen, daarop naar
3iet noorden, vervolgens niinr het oostèn en ein-
delijlc weer naar het zuiden, dan heb ilc mij im-
mers omgekeerd?
Dominé. Goéd! innnr Cf ik daarbij nu op
i5éne plnats blijf llilftaan , of dat ik omwandel,
inïiakc dnt ook eenig ondèrfcheid ? Ik wil maar
zeggen, of ik, fril Haande öp eene en dezelfde
plaats, naar alle de werelddeelen omzie, dan of
ik op het veld wandel , zooda't ik nu naar hec
zuiden^ dan naar h%t noorden, dan naar het wes-
ten of naar het Oosten zie; wat gefchiedt er in
dit geval ? '
Antonie. Gij hebt u toch eens on^gekcerd.
Die in een' wageii zie, èn de paarden gedurig
mar alle zijden der wereld keert, draait zich
met wagen en al om ; manr die altijd naJir hec
noorden rijdt, keert zicli niet om.
DominiS. Nu, gaat allen eens naa^t elkander
in een' kring flaan ï Ik fta tifcr eeü wéinig van
tl verwijderd: gij zijt de aarde, ik ben de
maan,- ik ga rondónl u heen, rannr zco, dat ik
ö behendig ,mijn aaiigêzigt Irjit zien. Thans zie
ik u aan, en te gelijk naar het oosten; nli
ik u ook aan, én te gelijk naiir het zuiden; vér-
der.j