Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
dr. nr. li ensch ap'.
ziîi? îiclit, die' seht ook den vader van lic^t
^ootere huisgezin — den recent.
De halsftarrigheid der kinde;en is de on-
iratuurlijküe overtreding der wet , en maar
tl
ïillecn in', verwilderde huishoudens mogelijke
Waar de heilige band tusfchen vader cn ki d
vcrfcheurd is, daar is ook de heilige band'
tusfchen regenten' en onderdanen zoo zwak,
dat hij dikwerf door de hand vnn denen boos-
«bener vernield wordt. 'Plierin vond onze Do-
miné ccii' hoofdgrond voor de wijze van in-
rigïing vnn zijn huishouden : de Vader, .de
Vorst en God liingen zoo 'te zamen, dat de
iTiensci:t met dezen alles vereerde, of alles ver-
gat, cn hij fprak nimmer zonder levendigheid
van een jong regent, die de achting zijner
familie en de deugd met zich op den üoel
. der eer genomen had. Daarom zocht onze
Domiiic^ bij de zijnen altoos ernst met goed-
heid te verbinden. — Het oordeel over net-
je's hui;ihond;dg vitl dezen keer zoo voor-
deelig voor haar uit (waartoe de overheer-
lijk- gebakken pannekoeken-, die 'zoo even naar
de maag gezonden waren, ook niet weinig '
. bijdroegen), dat er, buiten eene aangebrande foep ^
wei-
r
HM