Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
DK REÏiENSCHAPi' t^f
dochter tevreden was, des te minder mrakte zij
gebruik van hare mngt, en zij hield flechts om
de twee of drie da^en conferentie; evenwel
behield zij de beflisfing over gewigtige voor^
vallen ZTdf zich. Echter móest de dochtef
ook, onder deze bezigheden, hare godsdienst-
pligten waarnemen , alle ondeirigtingen dien-
aangaande aanhooren, en alle ouderwijs in de
gefchiedenis en natuurkunde bijwonen. Zater-
dags , bij het avondeten, moest de doch-
ter , wier wetk het geweest was , haar
ambt nederieggen en rekenlchrp geven. Ie-
der lid der familie hnd als dnn het regt ^
|| zijne -klagten' vrijmoedig in. te brengen, mits
dezelve op goede gronden (leunden; zelfs de
dienstboden werden gehoord, indien zij o-»
ver eenig onregt te klagen hadden. De Moe-
der wilde geene opgefchii^te flaatdames, maar
huisvrouwen van hare dochters, make.i ; ea
de Vader had voor vasten ftelrcgel; gewoonte
aan huisfelijke . orde brengt ook liefde tot
orde in het, burgerlijke leven voort. Hem,
Wien de wet' eens huisgezlns heilig is, dien
zijn ook de wetten eener grootcre familie
heilig; zoodat, die den vader des huisge-
Kin»
M
ü
> -- ' ♦ * \
• N