Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
I7Ó tïE ilEKENSCH.^Prf
lie ter verantwoording geroepen, welké evenwel
zoo eervol voor haar uit viel, dat men, bij ge-
brek van pauken, trompetten en kanon, tot hec
glazenklinken zijne toevlugt iftm. — Het was bij
deze familie' he: gebfüik', dat elk der docl;iters
(zoo als men her no^irde) hare week had. De-'
ze moest dan , zoo teel hr.re jaren ,en krachten
toelieten , hec huishouden beduren, doch omtrenc
alles eerst 'liet góédvinden van móeder vragen.
Hare zaak beftond dan in de keuken en tafel in
01 de te fchikken , bij he: koken het toevcorzigc
te hebben, het gebraad na te zien, en al, wat
hetzelve fmakelijk kon md^:n, zindelijk en knap-
jes te bezorgen; vervolgens den dienstboden hun
dagelijksch werk en' bezigheden aan te wijzen ,
en 'voor de netheid en orde in het huis te zor-
gen. Ieder doodvonnis echter, bij voorbeeld, zoo
er een kapoen of hoen onthoofd moest worden,
moest Moeder eerst onderteekenen, en dochter
•was enkel de uitvoerder van het vonnis. —
Moeder bleef het hoofd; zij alleen had den fleutel
van de provifiekanier, en alle morgen hield zij mee
de dochter . conferentie , waarin deze inlichting
omtrent alle geheime plannen ontving, en de orde
van den dag geregeld werd. Hoe meer de moe-
der met de gefchiktheid en ijver van de
doch-'