Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
binnen hare behoorlijke palen bleven; maar, eer
men er om denkt, bruifen zij omhoog, breken
de dijken door, overflrpomen geheele dorpen,
vernielen boekweit en koornlanden, en flepen
menfchen, beesten en huizen met zich voort.
Ware de Oder er niet, d(Ai had Duitschland zijn'
LE9P0LD van Brunswijk ook-nog, en vele hon-
derden zagen nog in hem hunnen weldoener en
vader.
Netje, O, ik ken nog meer wezens, die, eer
msn er om denkt, opbruifen, en..,.
Mientje. En op de rivieren 'fcheiden.
Domink. Kent gij deu ouden frans wel,
ANTOiSUE? .
Antonie, Ja wel! met dien uitgfeteerdeit
arm.
DoMiNi» Weet gij wel, waardoor hij dien arm
gekregen heeft? \
Antonie. Hij viel in de zeisfen, die hem den
polsader doorfneed ; die arme man !
Dominé, Als men du« het menfchelijk lig-
chaam de aderen ontnam, wat zou er dan ge-
beuren?
Antonie, Het zoude uitdroogen, even als d®
arm van fiuns,
Domin]^, Even zoo is het met de Undeti
L ' - • ^gc-