Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
tóo ÜË VLOEDIUVi
/
genden vijand terug hield; hoe achter hem dc
brug weggebroÄn werd, en hij, in volle wa-
penrusting, in den vloed fprong, en naar zijne
geredde Romeinen overzwom; hoe hem ieder,
vol dankbare vreugde, toejuichte; hoe jong en
oud he'm om den natten hals viel; ik flond
voor de prent, zag de rivier, en kon niet-op
haar' naam komen. . D^ heer walter zag mij
langen tijd aan, en vroeg het m^mjE en inetje,
en die "wisten hét aanflonds!
Dominé. En deed u dat geen leed? '
Antonie. Ja , het deed mij wel leed — maar
bet deed mij ook geen leed.
Mientje. Moeten wij dan juist ook altijd min-
der weten dan de jonge heeren?
Antonie. Nu, mientje, zoo had ik het niec
gemeend. Het deed niij enkel mnar leed, dat ik
het ook niet wist, en dat de heer walter zoo
ftil zweeg, —' Ach! maar waarom zijn er ook
zulk eene menigte rivieren? waar mén hoort of
ziet, daar flroomt eene rivier. Wie kan die ook
altemaal onthouden ?
Karel. Ja, mij dunkt ook, als er de helft
waren, was hec al genoeg; dan was de geogra-
phie ook ligter.
Antonie. Ja, en als zij dan nog maar altijd
bin-