Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
156 een blik
velen te verheugen, dan dat hij aan weinigen
overvloed fchenkt: de fom des levens en de
foni der vreugde »vordt daardoor oneindig.
Ziet, kinderen! daarom fchiep God zoo vele
dieren, en weefde het eene gedacht door hec
andere, om alles in een, het geluk van allen
bevorderend, evenwigt te houden.
Mientje. Maar wie houdt dan de roofdieren
in -bedwang, dat zij het niet te erg maken?
DoMiNé. De fterkere vervolgt weder den
zwakkere. De vleermuis, die beftemd is om de
kleine nachtvogels en dieven in toom te houden,
wordt weder door den uil vervolgd; de uil door
den marter of het fabeldier, die zijne eijeren en
iongen in holle boomen en oude' kerkmuren
voortrcifelijk weet te vinden; de marter vindt
weder een' vijand in de menfchen, en de
mensch, helaas! fomwijlen in den mensch ! —
Zoo houdt het eene dier het andere in bedwang;
daardoör komt het, dat zich de roofdieren niet
'vermeerderen. Zelfs om de dooden te begraven
en onfchadelijk te maken, heefc de Natuur zeer'
werkzame dienaars gefteld.
Karel. Dat zijn dan zeker de gieren , de ra-
ven, de hijé'nas, de maners enz., die alles in
. hunne maag begraveu.
Do-