Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
op de dierlijke schepping. 155 j.
dat een fchielijke en geweldige dood voor de
dieren eene weldaad is. .
Mientje. Er zouden ^an zoo vele djeren
niet leven kunnen, als f r geene loofdieren wa-
ren ?
Domjné. Welligt het derde deel niet van die-
genen, welk^ nu leven, en zich in hun befiaaii
verblijden : van waar toch zouden alle wortelen,
al het gras, alle de kruiden komen , noodig om,
hen te voeden ? Ook zoude het z\ilken dieren
flecht komen , die enkel van den roof leven.
Alle diereu kunnen hun' natuurlijken dood niet
fterven, wijl zij langer zouden leven, zoo zij
Oiet gedood werden , en zich dus in het ko^j
zoo zeer vermenigvuldigen, dat zij van houget
vergaan zouden.
- Karel. Maar als zij niet zoo flerk vermeer-
gierden, zoude dan ook niet ieder het leven lan-
ger kunnen genieten?
Dominj^.' Zoo denkt de natuur niet, en zoo
denkt ook geen moederlijk hart. De Godheid wild?,
vele kiiideren gelukkig maken; zij wilde liever,
dat velen zich over hun leven verblijdden, ai war^
hex o.ok flechts een' korten tijd, dan dat weini-
gen het in overvloed genoten. De ware weldoe-
ner deelt zijne gaven liever onder -velen, oui
ve^