Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ï54. EtN BLIK
©rider zijne fmarten bezweek? zoudt gij een*
dood van eenige uren, dagen en weken, zoo
ais dan natuurlijk gebeuren moest, boven Öien
yan w inige oogenblikken kiezen? Ve.beeld u
eens ee^i oud, ziek , hulpeloos dier in den win-
ter; het moet zich eene fchuilplaats zoeken, en
aldaar dagea cn weken zijn' dood afwachten: het
heeft toch geene bewustheid, of het ter flagt-
tank of naar zijne moeder geleidt wordt, tot
he: mes hetzelve in dén' oogenblik leven en ge-
voel beneemt; ja zelfs de tand van den wolf
doet zoo~~zeer niet, als de tand des ouderdoms
fmarten veroorzaakt. W^t de krankheid bij den
mensch betreft, dit is geheel iets anders; hij
ware geen mensch, die, even als een dier, en-
kel voor zich zelv.en zorgde, cn den zwakken
van zijn geflacht niet dadelijk ter hulpe fnelde;
zelfs de fmarten des doods worden door de lief-
de eil deelneming der omftanders cn door de
hoop des wedcrziens verzacht; en toch is ex
een volk, bij, heavelk vnder en moeder den zoon
nog ora den dood, als om eene, laatfle weldaad,
verzoeken, wijl zij anders van fionger, gebrel?
en koude Langzaam moeten flervert. Bij dat volk
is oudermoord pligt, even zoo zeer als het bij
ons de vreesfelijküe misdaad is. Gij ziet dus^