Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
op de dierlijke schepping. 153 j.
ophouden, of ten minfte minder zigtbaar zijn;
doch nu heeft het ook dat vooirdeei, dat het
Zijne flavernij niet gevoelt, dat het bij eene
pijnlijke ziekte opgepast wordt, en het niet zoo
lang be.hoeft te worstelen , tot de pijn alle zijne
krachten verteerd heeft; integendeel, het is in
de handen van een verftandig en medelijdend
fchepfel, dat zich over hetzelve erbarmt, en zijr
ne kwaal door eenen weldadigen dood doet ein^
^igen. Dit gefchiedt, helaasI niet altoos; doch
daar l^eeft de Schepper geene fchuld aan, maar
wel de mensch , die zijne 'beste fchatten, ver-
fland en gevoel, niet gebruikt.
Mié:ntje. De groote hoop der dieren zal ik
dan eens daar laten; maar dat de dieren elkander
zoo ver,volgen, vader 1 bij voorbeeld , de havik
de duif, de wolf het lam, enz., dat is toch hard.
Antonie. Ja, als men den Schepper niet als
wijs en goed kendé, zoude men haast gelooven,
I dat hij een welbehagen in bloedvergieten en ge-
welddadigheden had,
Dominé. Hij heeft ook een welgevallen aan
eene geweldigen, overhaasten dood, wijl die de \
minst pijnlijke is. Of wildet gij liever zien,
dat eeij dier, van niemand verzorgd noch gehol-
pen, in ziekte 'of van ouderdom langzamerhand
Ui 5 o'V.