Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
op de diepo^ijke scheppir^g.

en dan zal ik het fpoedig van zijne kwaal af»
helpen,
MiEfjTjE. Maar waarom fchiep onze lieva
Heer die lintwormen , die de beesten en ook da
menfchen dikwijls zoo plagen?
Domin£. 1 e vraag, mijne dochter, waarom God
iets doet, is altoos nuttig, wanneer zij met be-
fcheidenhcid opgeworpen en onderzocht wordt;
doch zij kan ook zeer fchadelijk \vorden, als
de menfclw^Iijke kortzigtigheid de goddelijke
wijsheid en goedheid daar bij wantrouwt: want
dan zal zij ons onzen besten vriend en geleider
door dit leven, h'^t vertrouwen op Gods
goedheid namelijk, ontrooven. Als ik deze
handvol aarde en zand onder een vergrootglas
breng^ vind ik zeker ieder deeltje door een Ie- v
vend beestje bewoond; als ik een' drop water
onder een vergrootglas breng, krielt het van
allerlei infekten, en ieder dropje is eene be-
woonde zee; 'eeu hoopje mos van digt bij bezien,
is een bewoond veld ; de azijn, de kaas wemelt
van diertjes: —.dit zal ik u morgen eens toonen
met het fchoone zon-mikroskoop ^ dat de brave
veldprediker jonker, te Maagdenburg^ voor zulk
een' geringen prijs verkocht. Zelfs in en op
ieder dier leven kleinere diertjes; in het kort,
K 4 WW