Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
«
i het spook en de phosphorus. 139
)
1 ken rook; de dieren fterven daarin bij de eerfte
1 ademhaling. Verbeeldt u nu eens, dat de heele
. kamer daar mede vervuld en deuren en venfters
I gefloten. waren, dan zoude men, door de ven-
i fters heen ziende, niets bemerken; doch, zoo
dra het venfter open ging, zou er eene vreesfe-
lijke vlam ontftaan, en de ganfche kamer vol rook
en vlam zijn.
Karel. Daar is geen gekken meê ; maar koaic
dat goed niet uit verre landen?
Domiäe. O, neen! Gij hebt zelf phosphorus
genoeg bij • u , ten minfte de ftolTen daartoe, en
deze heeff ook ieder mensch en elk dier: ja,
I indien wij' hier al het onze bij elkan:ler gaven,
j en daaruit eene phosphorus-lucht maakten, dan
! konden wij daarmede wel ons huis en het geheele
dorp in brand fteken. \
I Karel. Heb 'ik phosphorus -bij mij ? dat is
^ meer, dan ik weet. ■
i Dominé. De beenderen der dieren en de
meeste ^andere gedeelten van hun ligchaam bevat-
ten ten minfte de ftoffen daartoe in den vofften
zin, en de eerfte uitvinder trok- dezelve waar-
fchijnlijk uit Zijn eigen ligchaam.
Antonie. Uit zijn eigen ligchaam ! hoe kwam
hij dan bij zijne beenderen ?
Do-