Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
het si®ook. 133 ■
moest hij zich zao lart-g' ophouden, tot alles we-
der gemaakt was.' De afideren reden vooft ^ wijl
zij Higt bij hun nachtverblijf waren, en verzoch-
ten hem| . dat hij hen zou narijden. In de her-
berg, waar zij aankwamen, verzochten zij den
hospes, den officier, die na hen kwam, wijs te
maken, dat er geen bed of kamer meer voor-
hem open was, dan op de bovenfte verdieping
van het huis, maar dat het daar niet zuiver was.
Na een half uur, kwam valkenhorst aanrijden.
Men zei hem terftond, dat alle kamers en bed-
den bezet waren, en men hem niet konde loge-
ren; evenwel, hij praatte zoo lang, tot dat men
den kastelein riep. Deze fpeelde zijne rol mees-
terlijk. Valkenhorst gebood hem, voor een'
edelman raad te fchalfen, en hem kamer en bed
te bezorgen. De kastelein verzekerde, dat hem
zulks onmogelijk was: waijt dat hij de eenige ka-
mer, die er nog in zijn huis ledig was, om re-
den, dat het er fpookte, niet wel aan mijnheer
kon geven. Zoodra valkenhorst bemerkte, dat
■ men hem niét aan de fpoken wilde ten prooi la-
ten , verzekerde onze held, dat hem juist daar-
om geene kamer in het geheele huis liever zoude
zijn dan deze , omdat hij reeds lang gewenscht
had, een duel met de fpoken aan te gaan. De
I 3 kas-
/