Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
1.12
HET SPOOK.
weest^ Daarin ten minfle was iiij dien grooten
Jconing'gelyk ,. dat men. vele an.ecdoten van hem
verhaalde, vin'welk'e,-'vbor het miiïst, twee der-
de verdicht, en van het overfchot de helft van
gansch andere tijden en perfonen genomen waren.
]\len had hem gaatuiï _ iu gezelfchap, en die
fchreef hij aan zijne wijs van zich voor te doen toe.
Onder meerdere, verhaalde men de volgende.. gQ^
Jchiedenis ten -be^vijze.. van zijije klpekmoédig-
heid., ■ Op zeker^ tijd eisch^e -hij zijner
:vrien<ien. voor ■ het pistool ; ,de vijtgedaagde h^d
het regt om eersp los .te-br-andeU:., „ .Nu-,- heer
lieutenant! gij plaatst u daar, aan dat eind van
4e xafel; ik plaats, nuj hier, -xegen-over miiar
.ik fchiet. njet in- het donker; d^is het- licht
pitl" De.l^aars werd.uitge^iaan. .rr-r „ kom aan,
heer -luitenant, in .ppscunr! ik ben g^eed tot-fchie-
^J" nu gaat de haaii over, :en te gglijk brengt
Hcht: maar, ■^y.^Iar■ w-as nii onze.he.ld? — onder
T^e.tafel!' daar.had.•l;iij.^.05t'gcvRE, en-k-wara,- door
aJlen 'Uitgelï^cl^en^^jwpder voor den dag. ^ Nu,
Y,an een'. .diergi?lijk£^ji.^ aard waren 4e meeste van
zijne heldedadeix. r ■ . -« ' .
'Op' hunne tegenwoordige reis had hij het on-
■geluk den (ingel yau .zijn' zadel- te-bveken ; met
.moeite bereikte ^hij. het naaste .dorp, en hier
moest