Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 0 , vervolg der jaargetijden.
Mientje. Dat was eene zware les, Vader! ik
geloof, dat die groote inarsch aan de aarde niec
half zoo moeijelijk valt, als het ons' toefchijnt.
Dominé. Al doende leert men, mits men maar
niet terflond bij de eerfte zwarigheid den moed
laat zinken. Mogelijk zal hec de aarde,' tóen zij
dien gang voor de eerfle maal deed, ook vrij
moeijelijk gevallen zijn. Evenwel begon zij voor
de tweede keer even moedig haar' loop te her-
vatten , en zoo zullen wij ook doen.
(Dominé loopt de les nog eens door, en nu gaat
het veel heter.')
Netje. Maar Vader! gij hebt den kandelaar
met uwe zon zoo geplaatst, dat de kleine a^irde
in den winter nader bij de zon is dan in den
2omer; dat is toch wezenlijk zoo niet: in
den zomer is de .zon immers veel digter bij.
ons ?
DoMiNi. Ja wel zeker, dat is in.het groot
jmst zoo: de zon ftaat in den winter.inderdaad
c,e;iigzins digter bij ons; doch dit helpt qns niec
tegen de koude , omdat hare ftralen zoo fchuins o,p
onze pprden vallen , en de dag te kort is. Maar
in den zomer vallen zij minder fchuins en wer-
ken meer, uit hoofde der lange dagen. Daar-
door