Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
vervolg der jaargetijden. ii9
gedurig fchuiner, dus \vordt het aldaar liouder:
nu is een vierde der geheele baan afgehandeld;
no^ ligt de noordpool in het licht en de zujd-
pool in het donker; de aarde moge zich orii ha-
re as draaijen , zoo zij wil. De noordpool heeft
dus een vierendeel jaars dag, en de zuidpool
even zo^ lang nacht. Nu al verder! Thans be-
gint dé noordpool naar de zijde van den nacht te
naderen, en de zuidpool naar de zijde van den
dag. Het licht valt bij ons fchuiner, maar onder
op het zuidelijk halfrond een weinig regter, en
hier, op het derde deelpimt, vallen de beide
polen weder in de grenzen tusfchen licht en don-
ker , op de aarde is dag en nacht weder gelijk;
en wij hebben herfst. Nu verder op gereisd!
Dc noordpool komt in de fchaduw, en de zuid-
pool in het licht; aan de noordpool wordt liet
«acht, en aan de zuidpool dag. Aan de zuid-
pool is het dus een geheel half jaar dag, en aan
dc noordpool een half jaar nacht. Nu vaft het
licht der zon bij ons gedurig fchuiner, maar op
het zuidelijk halfrond minder fchuins. Bij ons
wordt het kouder , en daar warmer. Eindelijk ,
hier, in het laatlic deelpunt, vallen dc zonne-
flralci^ bij ons en op, het geheele noordelijk
half-