Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
vervolg der jaargetijden. ii9
krijt ; naar kie polen valt het licht gedurig
fchu.iner, hoe nader men aan de polen komt.
• Db.MiNé. Onder den evenaar der aarde zoj)/^
dus eene ondragelijke hitte en naar de polen
eene even zoo ondragelijke koude heerfchen,.
terwijl flechts een veel. geringer gedeelte der
aarde konde bewoond worden: doch dat wilde
de goede God niet; daarom rigtte hij alles zoo-
in , dat de zonneftralen ook op de oorden bij
de polen 'gelegen uiet altijd zoo fchuins, en op
de landen onder den evenaar niet altijd zoo lijn-
regt vallen. Daardóor wordt het nabij de polen
iets warmer, en, ouder' den, evenaar iets koe-
ler.. , , .
,Mif,ntxe. Mnar hoe maakte onze lieve H^er
dat dan?- . -
<DoMiNé.. O, dat was niets voor Ilem. IHj
liet alles ?oo, als ik het u voorheen met den bal
getoond heb; alleenlijk dit veranderde hij, dat hij
de as zqo fchuins plaatfte: QDomitié plaatst de
brëipen-zoo, dat 'het eene pinit tiaar eeii' der baven-
fie hoeken van de kamer gerigt jlaat, en het andere
punt naar den tegenovergeflelden onderflen hoek, en
zet de tafel zoo, dat derzelver fmalle einden om-
trent naar deze zelfde hoeken heen ftrekken, doek
dat