Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. 5
kij den predikant aanvertrouwd. „ ///-rzeide hij ,
terwijl hij de hand van den kleinen Antonie in die van den
Dominé lag , „ hier hebt gij het bewijs van mijn vertrou-
wen op Trouwens de wijze, waarop de Dominé tot dit
beroep gekomen was, deed da keus van dien heer en
den eerWaardigen leeraar beiden eer aan: de Dominé
flond reeds op de nominatie om ergens elders beroepen
ie worden , de nieuwe gemeente beminde hem bijzon-
der , en verheugde zich alreeds, burgheim tot hai'en
zielverzorger te zullen bekomen ; doch een der heeren
wilde , dat hij, vóór zijne beroeping , zou beloven ,
hem eene boerderij, welke Dominé in eigendom bezat,
op de voordeeligfle wijze te zullen verpachten. De
brave leeraar hield het voor onedel, uc!^ ^oor zoo iets
eene flem en een ambt te koopen; hij geloofde daar-
door zijn geweten , z4jne eer sn ^dfs de eer van zij-
nen weldoener te zullen krenken , en ßoeg het af. De
heer nam dit zeer kwalijk, en leide ^en man zoo vele
hinderpalen 'in den^ weg , als hij maar konde. De va-
der van antonie werd door dit geval nog zoo veel
meer tot ^hem genegen. Hij ^ die een ambt kan laten
varen , zeide hij , om vAet tegen zijne overtuiging te han-
delen ^ is' een regtfchapen man: en ah een predi-
kant dat niet iSj wee dan zijne gemeente en zijne ei-
gene waardigheidi — Dikwerf vervoegde hij zich me-
de in den gelukkigen kring ^ of Dominé moest met
^ A 3 dt