Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ïl6 nog iets van de aarde.
omtrent 1725 duitfche mijlen, en bij de as om-
trent 1715 zulke mijlen.
Karel, Dan is de aarde toch niet 'geheel ko-
gelrond ?'
Dominé. Neen, aan de polen is'zij'min of
meer plat; maar die '5 'mijlen aan iedere "pool
maken voor de groote aarde weinig iVit,''zoddac
men, zonder onnaauwkeurig te zijn, altijd zeg-
gen kan , de aarde is een kogel en' 'i72Ó clüit-
fche mijlen dik.
AnTönie. ^Dat heeft dé heer walter ons" ook
uir de Aardrijkskunde geleerd. "
mtentje. Maar , Vader' ï de fbhaduw^ der aar-
de' is altijd zoo rond in de maan, en tóch heeft
de aarde zoo vele en' zulke 'hoogè bergen.
' " *' ji..,• - 1
DoMiNi. Als ik karels bal met een dun ha_artje
omwond, zou daardoor zijne fchaduw "aan 'den
muur veranderen?
Mientje. Nu ja, een haartje ook!' — maar
de Cordilleras en" ^^^Chiinhorasfol
D^ominé. Al, beftöndeü' ook ' alle " bergketens
der aarde Chmbora%fös\; waren zij',"'verge-
leken' met "de aarde ; nleC 'méér dan één'iiaartie^om
KAREiys bal, en nog nier eens: 'Chimhoraifo
is lic^'g'eehe duitfche mijl hoOg, flechts'feb'meer
^ ■ dan