Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
nog iets van de aarde. 113
anderen bal aan de^ noord- of zuid-zijde des
evenaars om de aarde bond, zoadat hij overal
even ver van den evenaar verwijderd bleef, even
als op weg het eene fpoor van het andere , zou-
de de draad dan nog zoo lang hebben moeten
zijn? Ik zal, om het u nog duidelijker te ma-
ken, hier op dezen bal zoodanig eenen parallel-
cirkèl teekenen.
Antonie. O ja, nu begrijp ik het: de draad
zou gedurig al kleiner en kieiner^moeten zijn,
hoe meer imen de polen naderde.
Mientje, Weldra zou ik den draad op één'
dag af kunnen fpinnen, en op het laatst zou ik
geen' draad meer noodig hebben.
DoMiNi. Nu draai ik den bal om zijne as,
de breipen; wat doet nu ieder punt Op den
bal? -
Karel. Het draait mede om en befchrijft
Zijn' cirkel, uitgenomen de beide polen. ,
Dominé. Welke punten befchrijven degrootfte
cirkels ? ^;
Antonie. Natuurlijk die, welke ondêr' den
evenaar, liggen. . . : \
Dominé. Dus doet ieder, pxmt, ieder huls,
iedere boom en elk nog,'", zoo traag voorvtferp
H on-