Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 INLEIDING.
Bikmaak tok bezocht hij aldaar de fabrijken fis
kunstenaars, bijzonder met karel en Antonie , eti
dan moesten zij, ihuis komende, alles weder verho'
len, wat zij gezien haddendit gaf aanleiding tot
memge inlichting en menige toepasfing, ^
Buiten het dorp, v)aar Dominé flond , woonde dé
ftraks gemelde koopman op een buitengoed , en won ah
daar ieders achting en vertrouwen. Hij was reeds een
bedaard man, doch in zijn gelaat was een fchoon meng-'
fel van ernst, goedheid en kloekmoedigheid te lezen, (n
zijn geheele aard was zoo zacht en toegevend, dat
zelfs de kinderen gaarne om en bij hem waren. Nooit
deed hij den geringen zijnen hoogeren fland en rijkdom
gevoelen ; de onfchuld vond in hem eene zekere toe-
vlugt; miskende verdienßen eeri helper en bevorderaar y
en de hulpelooze raad en bijfland. Dikwerf beweei
hij weldaden , doch wist daarbij het eergevoel zoo-
danig te verfchoonen en veeltijds te fparen, dat zij"
ne weldaden den mensch tot verbetering flrekten j
maar wee hem, die zich door huichelen of lage vleijerij
zocht te vernederen I Zijne echtgenoote was zijns
waardig. Verdriet en lijden hadden cen' ernfiigen trek
in tijn gelaat gebragt: zijn' otidflen zoon, een jong held ,
verloor hij in den flag bij Bergen, zijne eenige
dochter van veertien 'jaar was hem door den dood ont-
rukt, iijt^ jongften zoon , m zijn eenig kind, had
. f-v