Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
het kerkhof.
105
begraven, wijl zij, zoo als hij zeide te midden
dezer goc^de menfchen, onder de lommer der
boomen en onder het gewelf van den blaauwen
hemel veel beter rustte dan in eene duistere
kerk, waar geene' zon of raaan fchijnt, en waarin
eij-bij'harëft dood den kerkgangeren ligt onaange-
name gêwaarwördingen-toebrengen en himne aah-
dacht Horen konde; iets, dat zij in haar leven
nooit' gedaan had- Dikwijls ook wandelde-deze
4ieer op het kerkhof;' inzonderheid zag hij hier
^let-Op- en ondergaan der zon zeer gaarne'; dan
'ftond hij eenige oogenblikken bij het graf zijner
'dochter, veegde de tranen van zijne oogen en
'wandelde verder. Burgheim koos niet zonder
;oogmerk de terug-wandeling, over het kerkhof,
- Hoe meer zij deze woning der dooden naderden ,
'des te digter drongen iwièntja en ketje zich aan
■haar' Vader aan; maar karel^ ging vooruit, even-
wel gedurig op een' kleineren afftand. Dominé
^bragt hen bij de witte marmeren lijkbus,
' Dominé. Hier' ligt de oudfte dochter van den
'heer P. Herinnert gfj u nog wel, wat zij
u, wat zij voor het geheele dorp was, boe dik-
werf-zij u bij de hand nam en bloemen met ii
'piukte. Zij was de zuster van anTjONie, wns
Ook u aller zuster; — nu is hare zerk met nios
G 5 be-