Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. i
\
bezig houden, kwanten zelden of rooit voor. Onze
brave Domin^ maakte zich deze gemeenzame gefprek-
ken ten nutte, om zijne kleinen vroeg opmerk-
zaam te maken op lietgenh hen omringde-, hsn, bij
al wat zij zagen, naar den grond en zamenhang
te vragen, en zoo hun osrdeel en zedelijk gevoel op t^
wekken , te leiden en -aan te moedigen , en Imn , te
gelijker tijd, op eens ligte en gemakkelijke mjze,
menigerlei nuttige ker.nis der natuur en kunst te
verfchafen. Somtijds werd deze kring ook nog door
vrienden en vriendinnen vergroot: dan fpeelde men
cenig onfchuldig fpel, of las iets voor, c/mientje fpeelde
een klein airtje op het klavier, en het gezelfchap zong
daarbij, zoo goed het konde. Tmfchen het zingen zeiden
karel en antonie ook foms eene kleine vertaling op,
die zij te voren van buiten geleerd hadden. Nu en
dan reilde de Dotiiine' ook naar eene Celderfche
fiad, welke volkrijk, bloeijend, niet zonder welle-
vende menfchen, en in een fchoon oord gelegen was.
Hij had aldaar verfcheidene huisgezinnen, waarmede
hij vermaagfchapt of zeer bekend was; ten gevalle
van hem en de zijnen rigtte men als dan groots
partijen aan, waarpij zuivere beleefdheid, en geene
ftijve wellevendheid, heerschte. Op deze wijze zocht
Onze Dominé bij de opvoeding der zijnen landelij-
ke onfehuld met fledelijke beleefdheid^ te vereehige»,
a 2 Dik-