Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
de zee,
^ een' engel op den reatii weg gevoerd, en
komt toch toiN^ïff'trooi) des grooten Onbe-
kenden, — .^lle volk, dat, naar het licht zijner
kennis, God opregtelijk vreest en nAar de in-
■fpraak van het geweten handelt, is Hem aange-
naam , zonder wiens wille geen haar van dnS
hoofd vair,
-Karei., Maar dat verontfchuldigt toch de
Spanjaarden niet,
Dominé, Zeker niet. Doch gij ziet^ hier-
aan", en welligt wil de Voorzienigheid het
ons door deze gefchiedenis in de ziel pren-
ten, hoe vele euveldaden de gorddorst rn de we-
reld doet geboren worden. De onfchuld aan
het goud óp te oiferen is .hetzelfde, als voor
e^ne beuzeling hemelfche, eeuwige genoegens
weg te geven, Is er wel een grooter kwaad ?
Niets is vreesfelijker in de wereld dan de heb-
^zucht, als zij den mantel van godsdienst om-
hangt ; zij is een duivel in eene fchoone enge-
len-gedaante , — wee alsdan den zwakkeren! dat
heefc Amerika gevoeld,
Karel, Maar laat ons toch .niet vergeten,
onze zee te dempen; ik wou haar tot iets ge-
bruiken. Wat dunkt u, Vader! als ik er eens
eeu tweede Europa van maalae,
An-