Boekgegevens
Titel: Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Auteur: Mundt, G.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en van de Grampel, 1823
4de, aanmerkelijk verb. dr
Opmerking: Vert. van: Burgheim unter seinen Kindern. - 1798-1801
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201481
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Burgheim onder zijne kinderen; of Nieuwe zamenspraken en vertellingen, voor kinderen van acht tot veertien jaren, over de natuur en het menschelijk leven
Vorige scan Volgende scanScanned page
s ' INLEIDING.
/
gezeld, ten minfte door karel cn Antonie. Deze
oögenblikken cn de uren na het avondmaal waren
die, welke Domtne zoo 'gaarne ónder de zijnen door-
hragt. Was de avondfiond aangenaam , dan zat men
in de vrije lucht; was het buiten koud, dan nam
Papa zijn leuniugfioel'tv baat: naast hem zaten An-
tonie en karel,,é-« over hem zijne vrouw en doch-
ters , welke ge^i^oonlijk knoopten of breiden.^ ^ In dezen
vertrouwden kring vond zich de huisvader zoo- geluk-'
kigy als hij wenschte. Hier had hij de zijnen hij el'^
kander, die hem alle met de grootße hartelijkheid
aanhingen ; ja zelfs de kleine fchreeuwert, die nog in
de wieg lag, dorst zich niet lat'en hopren terwijl
de anderen zich niet verhalen en gefprekjcqt over
het epi of ander bezig hielden, vergastte- hij zich
aan de borst zijner moeder ^ of fpeelde op haar'' fchoot,
Domine' plagt dikwerf te zeggen, dat deze kleine krtng^
zijne haven was\ in welke hij ^ na zoo menig uitge^
flauten ßorm*, na zoo menige dooi-geflane, koritmer en el-
lende , gelukkig ingekopen was.: „ evenwef voegde hij
er bij,, „ beklaag ik mij_ over mijne ranipcn niet; zij
zijn in het menfchelijk leven , wat de fchaduw in een
fchoon fchilderfiuk is^^ - ,. ■
Sprookjejs, fpookhistorletjes en alle gefchiedenis^
fèn, die niets dan de verbeelding (^en deze dik-
werf ten kouen dei yerflands en der goede zeden^
be-