Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
10. Er zijn twee getallen. Het eene is het grootste
en het andere is het kleinste oneven getal van 3 cijfers.
Men vraagt: a. hun som ,
b, hun verschil en
c. hun product.
2.
1. Welke onevene getallen van twee cijfers zijn
het, waarvan de som der cijfers oneven is?
2. Welke evene getallen beneden 50 zijn het,
waarvan de som der cijfers even is ?
3. Welke evene getallen van twee cyfers zijn het,
waarvan het quotiënt der cijfers even is ?
4. Welke onevene getallen van twee cijfers zijn
het, waarvan het quotiënt der cijfers oneven is?
5. Schrijf alle getallen van 3 cijfers, waarvan het
middelste cijfer 4 maal de som der uiterste cijfers is.
6. Schrijf alle getallen van 3 cijfers, zoodat het
verschil van de eerste twee cijfers gelijk is aan dat
van de twee volgende cijfers.
7. Schrijf alle getallen van 3 cyfers, waarvan de
som der cijfers 6 is,
8. Welke zijn de getallen van 3 cijfers, waarvan
het gedurig product der cijfers 12 bedraagt? Schrijf
ook een paar getallen, waarvan het gedurig product
der cijfers O is.
9. Men heeft een getal van 2 verschillende cijfers,
waarvan de som 12 is. Men verplaatst de cijfers, en
zoekt de som dier beide getallen. Waaraan is die som
gelijk ?
10. Als men voor of achter een getal van twee cijfers