Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
3. Welk gedeelte van 10 staat gelijk met het |
gedeelte van
4. Iemand zeide: 60 jaar ben ik niet, en de jaren
die ik jonger ben, bedragen juist ^ van mijn tegen-
woordigen leeftijd. Hoe oud is die man?
5. Als iemand nog /lOO had, dan kan hij zijn
schuld groot /300 betalen en nog f overhouden.
Hoeveel heeft die man?
6. Eene juffrouw koopt 19 M. katoen en betaalt een
rijksd. en een gulden. Zij ontvangt daarop zooveel
terug als 1 M. katoen kost, wat kost 1 meter katoen ?
7. Van een getal is de helft op 10 na zooveel als
I van het getal, hoe groot is dat getal?
8. Voor 3 M. katoen betaalt men 10 centen minder
dan voor 2 M. linnen. Als nu 8 M. katoen zooveel kos-
ten als 5 M. linnen, hoeveel kost dan 1 M. van elke stof?
9. Twee K. G. boter kosten zooveel als 3 K. G.
tabak. Wat kost 1 K.G. van beiden, als 1 K.G.
boter een kwartje duurder is dan 1 K. G. tabak?
10. Als men bij { van een getal 10 optelt, dan
is dat getal op 2j na anderhalf grooter geworden.
Kunt ge ook beredeneeren, welk getal dat is?
§ 34.
1. Als men eene gebruikelijke breuk omkeert,
hoeveelmaal wordt ze dan grooter?
2. Als men van eene gebruikelijke breuk teller en
noemer met hetzelfde getal vermeerdert of vermindert,
wordt de waarde van 't gebroken grooter of kleiner.
Kunt ge ook beredeneeren, hoe dat komt?
3. Van een rechthoek is de omtrek M.; de lengte