Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
3. Zeg eens, wanneer van een gewoon jaar de
helft precies voorbij is.
4. Een spiegel met den rand is 3 maal zoo lang
als breed. De geheele omtrek is 4 M. Als de rand
I d. M. breed is, hoeveel maal is de breedte van 't
glas op de lengte begrepen? (De afmetingen van 't
glas gerekend van lijst tot lijst).
5. Waarmede moet men f vermenigvuldigen, om
zooveel te verkrijgen als de som van ^ enz»
bedraagt ?
6. Drie maal het geld van A met het derde van
't geld van B is juist zooveel als B heeft. Welk ge-
deelte van het geld van B heeft A?
7. Met welk gedeelte van een getal moet het |
van 't getal verminderd worden om het || van 't
getal te verkrijgen?
8. Wat kan al zoo met | geschieden om juist 4
tot antwoord te verkrijgen?
9. Welke waarde heeft de volgende uitdrukking:
(l-j x44-i) x(|X|-tVX4)P
"10. Tusschen 9 en 10 zijn zooveel kwartaren ver-
loopen als er nog minuten moeten komen, hoe laat
is het dan precies?
§ 28.
1. Staan onze munten ook nog in verband met
het metriek stelsel van maten en gewichten? Zoo ja,
wijs dat aan.
2. Wat weegt zwaarder een zak met 100 guldens ot
een zak met 400 kwartjes? En hoeveel verschilt het?
3. 's Morgens half 11 is het j gedeelte van dei>