Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
hoeveel van die deelen bevat dan (Op te lossen
door -| te herleiden tot eene breuk waarin 13 voor-
komt.). Waarom is dit zoo?
4. Als het I van een getal in 17 gelijke deelen
verdeeld is, hoeveel van die deelen bevat dan een
geheel? (Op te lossen zoo als boven).
5. Twee kisten met dezelfde koopwaar wegen
372 K. G. Doet men 12 K. G. van de eene kist in
de andere, dan wogen ze even zwaar. Als de kisten
f93 kosten, wat kost dan elke kist?
6. A en B hebben samen 75. centen. Geeft A
aan B 18 centen, dan heeft B 12 maal zooveel als A.
Wat hebben ze?
7. Twee jongens deelen een rijksd. Het derde
gedeelte van het geld van den eenen met 10 cents is
gelijk aan het geld van den anderen, wat hebben ze?
8. Als men 23 bij het derde deel van een getal
telt, verkrijgt men het tweevoud van dat getal.
Welk getal is dat?
9. De som van twee breuken is jy 5 verschil
van die breuken is jy; welke zyn ze?
10. Wat moet bij geteld worden, om
juist 1 te verkrijgen?
§ 27.
1. Het oppervlak van een kubus is d.M'.
Hoeveel inhoud heeft die kubus?
2. Een boer heeft een vierkant stuk land, groot één
hectare. Dat land moet hij in 4 gelijke deelen verdoe-
len, door slooten, 2 M. breed, evenwijdig aan de zijden
van 't vierkant. Hoe moet die deeling geschieden?