Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
zooveel tot product te krijgen, als het gevraagde
getal minder dan 1 bedraagt?
6. Wat moet men bij { voegen, opdat die som
zooveel beneden 1 is, als 2 maal het gevraagde getal
bedraagt ?
7. Twee broeders moeten een stuk land samen
deelen. Dat land is lang 10 D. M., breed 4 D. M. Door
eene sloot van 2 M. breed zal de deeling geschieden.
Hoeveel voordeel aan land geeft het beiden of de
sloot in de lengte of in de breedte gegraven wordt?
8. Als een getal door 9 gedeeld wordt, schiet er
6 over. Kunt ge ook beredeneeren, welke getallen de
rest kunnen zijn, als men dat getal door 6 deelt?
9. In een school zijn 357 personen. Vijftig jon-
gens zijn er meer dan meisjes. Als bij elke 50 kin-
deren een onderwijzer is, hoeveel jongens en meisjes
zijn op die school?
10. A en B hebben samen/120, Het derde deel van
't geld van A, gevoegd bij/'lO, is zooveel als het derde
deel van 't geld van B. Hoeveel heeft A, hoeveel B?
26.
1. Wat verstaat men door
a. een stelsel van maten en gewichten,
b. het metriek stelsel van maten en gewichten ?
2. Welke zijn de voordeelen van het metriek
stelsel van maten en gewichten:
a. in het wezen zelf,
b. in de benamingen der mat. en gew, en
c. in de deelen en veelvouden der eenheden?
3. Als het geheel in 13 gelijke deelen verdeeld is,