Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
aantal stukken, kunnen uit een klomp zilver, wegende
7 K.G., gemaakt worden?
5. Men heeft 60 met een getal vermenigvuldigd;
daardoor is dat getal 81 honderdsten grooter geworden.
Men vraagt, waarmede men vermenigvuldigd heeft.
6. Welk gedeelte van | moet op | gedeeld wor-
den om te verkrijgen?
7. Iemand verkoopt | van zijn koren voor zooveel
als waarvoor hij de helft ingekocht heeft. Welk ge-
deelte van den inkoop wint hij?
8. Een koopman verkoopt 8 leien voor zooveel
als hij voor 10 leien gegeven heeft. Hoeveel leien
moet hij verkoopen om eene lei te winnen?
9. Bereken de oppervlakte van een balk, die 1\ M,
lang, ^ d. M. breed, { d. M. dik is; uitgedrukt in M^.
10. Eene juffrouw heeft op den zolder appelen en
peren, 450 stuks samen. Legt zij y'^ van de appelen
bij de peren, zoo Hggen er evenveel aan eiken hoop.
Hoeveel appelen en peren heeft die juffrouw?
§ 25.
1. Hoeveel is de som, als men 50 optelt bij een
getal, waarin 50 viermaal begrepen is?
2. Op uur na is van den dag zooveel tijd ver-
loopen als er nog komen moet, hoe laat is dat dan?
3. Eene melkvrouw ontvangt voor de 3 L. melk
zooveel als zij voor de 4> L. gegeven heeft; als zij nu
/'1,8 op de melk gewonnen heeft, wat gaf zij ervoor?
4. Het soortgelijk gewicht van kurk is 0,24. Hoeveel
d. M'. kurk moet men hebben om K.G. kurk te
hebben ?
5. Waarmede moet men | vermenigvuldigen om