Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
dubbeltjes meer dan kwartjes. Hoeveel geeft hij van
elke soort ?
7. Drie personen spelen. A heeft B heeft/l.
C heeft f\. Na het spel hebben ze evenveel. Wat
wint of wat verliest elk ? . En hoeveel percent ?
8. Van een stuk laken snijdt men 5 M., daarna het
I van de rest. Als nu nog de helft verkocht wordt en
er blijft 5 M. over, hoe lang was dan 't stuk laken?
9. Als een koopman 3 maal meer gewonnen had,
zou hij juist de helft van den inkoop gewonnen heb-
ben, hoeveel percent wint hij?
10. Gegeven het volgende samengest. gebroken :
i^i-
60
5
ggg-, wordt gevraagd dit te herleiden
tot eene gebruikelijke breuk. En welke vraag zal deze
herleiding beantwoorden ? ,
§ 22.
1. Hoeveel d.M. is de omtrek van eene hectare?
Hoeveel d.M.» is het drie achtste gedeelte van eene
hectare ?
Hoeveel d.M. is een K.M. grooter dan een D.M,?
2. Van een gelijkbeenigen driehoek is elke op-
staande zijde 6 d.M. langer dan de basis. Als de basis
anderhalf maal genomen, gelijk de opstaande zijde is,
hoe groot is de omtrek van dien driehoek ?
3. De omtrek van een ongelijkzijdigen driehoek is
\ M, De som van de kortste en langste zijde is 7 d.M,;
van de kortste en middelste 5 d,M.; hoe lang is
elke zijde?