Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
6. Elke gem. rep. breuk kan in de som of in het
verschil van eene zuiv. opg. en eene zuiv. rep. breuk
verdeeld worden; in welke dan de volgende:
0,1 iS — 0,1^—0,140 — 0,14550 — 0,1450 en 0,145562?
7. Herleid tot gewone de volgende repet. breuken:
0,1^50 en 0,2450 en O,1245i0 en 1^2,50.
8. Herleid in het achtt. talstelsel tot achtste deelen:
i en
9. 0,2ji, in het achtt. talstelsel geschreven, aan het
verschil van welke zuiv. repet. en zuiv. opgaande breuk
is die gem. rept. breuk gelijk ?
10. Er zijn twee breuken 0,36 en 0,$$. Men vraagt,
hoeveel en ook hoeveclmaal is de eene breuk grooter
dan de andere?
§ 21.
1. Van eene som geld is de helft en ƒ 2 genomen.
Van de rest het derde en ƒ 4. Van de rest weêr het
vierde en /6 en nu was alles weg. Hoeveel was er?
2. Het vijf achtste gedeelte van een getal is Be-
redeneer, waarom het getal gelijk is aan 1| maal
3. Van iemands geld is de helft zooveel boven een
rijksdaalder als het derde deel beneden een rijksd. Hoe-
veel bezit die man ?
4. Voor elke 15 graden westwaarts van ons is het
één uur vroeger dan hier. Hoe laat is het dan op eene
plaats w.w. van ons 11J graad, als het hier 12 uur is?
5. De som der jaren van A en B is 42. Als het |
van de jaren van den oudste gevoegd bij 2 jaar, de
jaren van den jongste uitdrukt, hoe oud zijn A en B?
6. A betaalt f\l met kwartjes en dubbeltjes; 2