Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
5. Als in een quotiënt een decim. teeken moet
staan, verklaar dan, waar het geplaatst moet worden.
6. Herleid 0,24 dag. tot ur., min. en seconden.
7. Schrijf 9 kwartg. in rijksdaalders.
» 7 stuiv. » kwartguldens.
» 7 halve cent. » halve guld.
8. Hoeveel rijksd. zijn 0,24 guld.?
» uren » 48 minuten ?
» uren » 2/ seconden?
9. Men heeft een getal met 0,42 vermenigvuldigd.
Door die bewerking is dat getal 29 honderdsten.kleiner
geworden, kunt ge ook beredeneeren, welk getal dat was?
10. Herleid 0,451234 jaar tot dagen, uren, minuten
en seconden.
§ 20.
1. Men heeft gewone breuken, met de eenheid als
teller, en met de getallen van 1 tot 20 als noemer.
Schrijf achter die breuken, wat men zal verkrijgen,
als ze tot decim. breuken herleid worden, of
a. Zuiver opgaande of
b. Zuiver repeteerende of
c. Gemengd repeteerende. En waarom?
2. Als men in eene rep. breuk het decim. teeken
1 cijfer rechts verplaatst, wordt de breuk dan ook 10
maal grooter ? Beredeneer dit.
3. Hoe herleidt men eene rep. breuk tot eene gewone?
4. VVaarmeê moet eene zuiver rep. breuk vermenig-
vuldigd worden om een geheel getal te verkrijgen ?
5. Men vraagt om op 't oog af te bepalen, welke
van de volgende breuken de grootste is:
0,4513 - 0,45ia — 0,ii51^ — 0,45^$ of 0,4sil$.