Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
6. A. knipt van een stuk laken de helft en 4 M.,
daarna nog de helft van de rest en 2 M.; als er nu
nog 18 M. overblijft, welk gedeelte van 't stuk heeft
A verkocht?
7. Iemand krijgt 43 centen bij zijn geld, en nu
heeft hij op 7 centen na, 5 maal zijn eerste geld.
Hoeveel geld heeft hij ?
8. Het I van iemands geld is /14 minder dan
het I gedeelte. Hoeveel heeft hij ?
9. Iemand geeft voor 3 K.G. zooveel boven een
gulden, als voor 6 K. G. boven een rijksdaalder. Hoe-
veel kost 1 K. G.?
10. Men betaalt op een schuld van ƒ 40 eeniggeld.
Als men f \0 minder schuldig blijft dan men betaald
heeft, welk gedeelte heeft men betaald?
§ 19-
1. Als in een decimaal getal het decim. teeken 4
cijfers rechts verplaatst wordt, met hoeveel is dan dat
getal verhoogd geworden ?
2. Als men in een decim. getal het decim. teeken
3 cijfers links verplaatst, met hoeveel^ is dat getal
verminderd geworden ?
3. Als in een decim. getal het decim. teeken weg-
gedaan wordt, hoeveel maal is dan het getal grooter
geworden ?
4. Als een decim. getal, waarin a cijfers achter het
decim. teeken staan, vermenigvuldigd wordt met een
decim. getal, waarin b cijfers achter het decim. teeken
staan, dan staat in het product het decim. teeken
tusschen het (o-}- en het (a-f-6 + l)'i® cijfer, geteld
van de rechter- naar de linkerhand. Beredeneer dit.