Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
6. A geeft van zijn geld de lielft en één cent uit.
Van de rest 11 centen. Als hij nu nog ^ van zijn
geld overhoudt, wat had hij dan?
7. Van een boom wordt 1{- M. lengte afgezaagd.
Van de rest het vierde part en | M.; als er nu nog
^ M. overschiet, vraagt men de lengte van den boom.
8. Jan is /'l schuldig. Hij betaalt hierop 40 cen-
ten meer dan de helft van hetgeen hy schuldig blijft;
beredeneer, wat hij schuldig blijft.
9. Van N. tot H, is een afstand van 21 K. M. Op
hetzelfde uur gaan menschen van de eene plaats naar
de andere. Als de eene 20 M. tegen de andere 22 M.
aflegt, hoeveel M. hebben ze afgelegd, als ze elkan-
der ontmoeten?
10. P. betaalt /11{ met kwartjes en dubbeltjes.
Hij geeft 2 maal zooveel dubbeltjes als kwartjes; be-
reken, hoeveel stuks hij van elke soort geeft.
§ 18.
1. A, B en C deelen een aantal appelen. A krijgt
B -I met nog 8 stuks, C de helft. Als de appelen
verdeeld zijn, hoeveel appelen ontvangen A, BenC?
2. Van een getal van 2 c'yfers wordt de som der
cijfers afgetrokken en de rest is 27. Hoeveel getal-
len voldoen? En waarom?
3. Als de zon half 5 opgaat, welk gedeelte van
den dag moet 's namiddags half 5 uur nog komen?
4. Als men van een geheel de helft van het vierde
part, en dan nog anderhalf derdepart van de rest
afneemt, welk gedeelte blyft dan over?
5. Hoeveel vijfde deelen zijn drie vierde meer
dan zeven zestiende?