Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
8. Elf jaar geleden waren 2 menschen samen zoo
oud als nu de oudste alleen. Hoe oud zijn zij thans?
9. 's Morgens half 9 moet de zon nog 3 maal zoo
lang schijnen als ze geschenen heeft. Hoe laat gaat
dan de zon onder?
10. Schrijf in het negent. talstelsel het grootste
getal van 4, van 3 en van 2 verschillende cijfers, en
zeg dan of die getallen evene of onevene getallen
zijn, en zoek ook de som dier getallen.
§ 16.
1. Iemand zeide, dat hij 10 jaar geleden het twee
derde gedeelte van zijne tegenwoordige jaren bereikt
had, hoe oud was die persoon?
2. Hoeveel is 9 maal 999?
» » 13 » 23?
» » 37 » 89?
» »99 » 131 ?
3. Hoeveel is het dertienvoud van 12, verminderd
met de helft van 12?
4. Als 11 maal de uren van den nacht gelijk is aan
5 maal de uren van den dag: hoe lang duurt de dag ? —
hoe lang de nacht? — hoe laat gaat de zon op, en
hoe laat onder?
5. Iemand zegt in 1869, dat hij geboren is, toen
2 maal zooveel jaren boven 1800 verloopen waren als
hij nu jaren oud is. Wanneer is hij geboren?
6. Als men de lengte van den dag, in uren uitge-
drukt, met 3 u. 30 m. vermindert, krygt men de lengte
van den nacht; hoe laat gaat dan de zon op en hoe
iaat onder?