Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
2 gulden meer gehad, dan zou hij 24 kwartjes in-
gewisseld hebben. Hoeveel guldens' had hij ?
9. A is B /'7 schuldig. A heeft rijksdaalders, B
heeft guldens. Hoe kunnen zede rekening vereffenen ?
10. Iemand wisselt 15 kwartjes tegen dubbeltjes
en stuivertjes — van elke soort evenveel stuks. Hoe-
veel dubbelt, en stuiv. ontvangt die man?
13.
1. Als de teller van eene breuk grooter of kleiner
wordt, en de noemer dezelfde blijft, wordt de waarde
van het gebroken grooter of kleiner. Beredeneer dit.
2. Als de noemer van eene breuk grooter of kleiner
wordt, en de teller dezelfde blijft, wordt de waarde
van het gebroken kleiner of grooter. Beredeneer dit.
3. Als men teller en noemer van eene breuk met
hetzelfde getal vermenigvuldigt of er door deelt, ver-
andert de waarde van 't gebroken niet. Beredeneer dit.
4. Als men eene breuk met den noemer vermenig-
vuldigt, verkrijgt men den teller. Beredeneer dit.
5. Als men eene breuk op de eenheid deelt, ver-
krijgt men het omgekeerde der breuk. Beredeneer dit.
6. Als eene breuk met 3 vermenigvuldigd moet wor-
den, kan men den teller 3 maal of van den noemer het
derde deel nemen; en moet eene breuk door 3 gedeeld
worden, zoo kan men den teller door 3 deelen of den
noemer met 3 vermenigvuldigen. Beredeneer dit.
7. Beredeneer, dat ~ < is, en ook
4 5
da. 4 >1 is.