Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
§ 9-
1. Een deelbaar getal is altijd door een even aantal
deelers deelbaar. — Welke getallen maken eene uitzon-
dering op die stelling ?
2. Zoek alle deelers van 3600.
3. Verklaar de uitdrukkingen:
a. Deeler.
b. Gemeene deeler,
c. Grootste gemeene deeler.
4. Een getal bestaat uit 15 zeventallen ; een ander
uit 14 drietallen. Welke is de gr. gem. deeler dier
getallen ?
5. Welk getal is de kleinste gem. deeler van 5
negentallen en 12 achttallen ?
6. De gr. gem. deeler van 2 getallen is op de som
der getallen 17 en op het verschil 5 maal begrepen.
Hoeveel maal op elk der getallen?
7. De gr. gem. deeler van 2 getallen is op beide
getallen 14 en 23 maal begrepen. Als het verschil
der getallen 144 is, zoo vraagt men die getallen en
den gr, gem. deeler.
8. De gr. gem. deeler van twee getallen is gezocht
door achtereenvolgende deelingen. Als de quotiënten 4,
5, 2, 2, 3 zijn, en de gr. gem. deeler 7 is, zoo vraagt
men de getallen, waarvan de gr. gem. deeler is gezocht.
9. Wat is voor u een bewijs, dat de bewerking
van het zoeken van den gr. gem. deeler van eenige
getallen goed is ?
10. Een vader heeft 5 kinderen. Hunne jaren klim-
men met een verschil van 3 jaar op. Als nu het oudste 5
maal ouder dan het jongste is, hoe oud zijn die kinderen ?