Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
§ 7.
1. Wat zijn deelbare, wat zijn ondeelbare getallen ?
Welke zyn de ondeelbare getallen van 1—'200?
2. Zijn alle evene getallen door een kleiner getal
deelbaar of niet? En is 18, geschreven inhetnegent.
talstelsel, even of oneven ?
3. Een getal, dat op een even cijfer, op een 5 of O
eindigt, is deelbaar, Hoe komt dat? En zijn alle ge-
tallen, in ons talstelsel deelbaar, zulks ook in andere
talstelsels 1
4. Zal de som of verschil van twee ondeelbare
getallen deelbaar zijn of niet ? Waarom ?
5. Welke onevene getallen zijn altijd deelbaar ?
6. Waardoor kan een getal, deelbaar door 144 ,
ook gedeeld worden ?
7. Een getal wordt gedeeld door 30. Het quotiënt
is 7. Schrijf alle deelers van dat getal.
8 Door welke getallen kan een getal gedeeld wor-
den , dat deelbaar is door 3, 4, 5, 6 en 9?
9, Als een getal door 2 getallen deelbaar is, be-
staat dan ook de mogelijkheid, dat dat getal door de
som of het verschil der deelers kan gedeeld worden?
Zoo ja — geef dan eenige voorbeelden,
10, Als een getal, door 4 gedeeld, O tot rest en door
3 gedeeld, 1 tot rest laat, welk getal kan dat zijn? En
ook, als een getal, door 6 gedeeld, 4 tot rest en door 8
gedeeld, O tot rest laat, welk getal zou dat kunnen zijn ?
§ 8.
1. Het product van 2 ondeelbare getallen is oneven.
Gaat die stelling door of niet? En toon de juistheid
van uw antwoord door voorbeelden aan.