Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
§ G.
1. Men deelt 3 op zeker getal. Daarna op het-
zelfde getal 9. Als het tweede quotient 15 minder
dan het eerste is, vraagt men het deeltal.
2. Men deelt een getal, 't Quotient is 15. Men
deelt datzelfde getal door een anderen deeler. 't Quo-
tient is 45. Wat kunt ge uit de quotienten aangaande
de deelers besluiten ï
3. Men heeft twee deelingen. De deeltallen zijn
dezelfde. Welk verband moet er bestaan tusschen de
deelers en de quotienten?
4. Als van twee deelingen de quotienten gelijk zijn,
welk verband bestaat er dan tusschen de deelers en
de deeltallen ?
5. Als de som van deeler en deeltal 36 is en het
quotient 8 bedraagt, vraagt men de deeling.
6. Als van eene deeling 't verschil van deeltal en
quotient 64 is, en de deeler 9 bedraagt, vraagt men
de deeling.
7. Vóór 12 jaar was iemand 12 jaar. Hoe oud zal
die man over twaalf jaar zijn? En hoe oud was hij
voor 20 jaar?
8. Als iemand over 20 jaar nog leeft, dan is hij
driemaal zoo oud als hij thans is. Hoe oud zal die
persoon over 20 jaar zijn ?
9. Een broêr en eene zuster verschillen 12 jaar.
Hoe oud zullen beide moeten zijn, als de eene drie-
maal zoo oud is als de andere?
10. Welke schrikkeljaren heeft de negentiende
eeuw, waarvan de som der cijfers 19 is ?