Boekgegevens
Titel: Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Auteur: Moll, H.J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1882
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6619
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201461
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie honderd en vijftig rekenkunstige opgaven, die beredeneerd moeten worden uitgewerkt
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
men echter die beide getallen op, dan zou men 9980
verkrijgen. Welke is die aftrekking?
§ 5.
1. Het product van twee getallen is 126. Was het
vermenigvuldiggetal 1 meer, dan zou het product 133
zijn. Welke is de vermenigvuldiging ?
'i. Iemand vermenigvuldigt 6 met zeker getal.
Daarna met een getal, driemaal het eerste getal. Als
het verschil dier beide producten 204 is, — vrage de
vermenigvuldiging.
3. Het gedurig product van vermenigvuldiggetal,
vermenigvuldiger en product is 3969 — de vermenig-
vuldiger is '/. Welke is de vermenigvuldiging?
4. Welke vermenigvuldigingen kunt ge schrijven,
waarvan het product 288 is?
5. Als de zon half vijf opgaat, hoe laat gaat ze
onder? Hoe lang duurt de dag?
G. Als de nacht negen uur lang is, hoe laat gaat
de zon op ?
7. Als de dag zeven en een half uur langer dan
de nacht is, hoe lang is de dag — hoe lang is de
nacht — hoe laat gaat de zon op en onder ?
8. Wanneer is het, dat van eene week vier dagen
meer verloopen zijn dan er komen moeten ?
9. Tusschen 9 en 10 uur zijn 4 maal zooveel mi-
nuten verloopen als er komen moeten. Men vraagt,
hoe laat bedoeld wordt.
10. Eene jonge juffrouw koopt een boekje en be-
taalt het. Zij geeft den boekverkooper een gulden en
ontvangt zooveel geld terug als 3 boekjes kosten, met
nog 20 cents. Hoe duur is dat boekje ?